Meta description là gì

Description là gì? Ý tưởng để viết một description.

Thẻ Title và thẻ Description là hai thẻ đóng vai trò quan trọng trong quá trình SEO Onpage. Bài viết trước chúng ta đã được tìm hiểu Title là gì? vậy nên bài viết này tôi và các bạn sẽ đi sâu để biết thêm về Description? Ý tưởng để soạn một thẻ mô tả độc đáo.  […]

Continue Reading