Những điều cần biết về External link

Kiến thức SEO
External-link-la-gi?
External link là gì

Những hạn chế của external link?

Các quản trị viên website luôn miễn cưỡng sử dụng external link. Vì họ có cảm giác là nó sẽ làm hại đến trang web. Điển hình như:

  • Khách hàng click vào external link sẽ rời khỏi trang web và một đi không trở lại.
  • Các công cụ tìm kiếm sẽ phạt website của tôi nếu tôi liên kết tới “những người hàng xóm xấu bụng”.
  • Trỏ link tới những trang web có ranking thấp hơn trang web của mình sẽ làm thất thoát sức mạnh.
  • ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *