onpage là gì ? Công việc chính của seo onpage là gì ?

Kiến thức SEO Uncategorized

Những sự tiến bộ trong khả năng của công cụ tìm kiếm, cũng như việc sử dụng rộng rãi trong số những người tiêu dùng, đã đẩy các ưu tiên tiếp thị của các doanh nghiệp lớn và nhỏ ngày nay đến với gần con người . Có một điều quan trọng mà bạn phải quan tâm trước khi muốn đi vào thực hành SEO là bạn phải hiểu vấn đề cơ bản trước khi đi sâu vào chuyên môn .Một chiến lược SEO thích hợp sử dụng các phương pháp xảy ra cả trong trang web và ngoài trang web. Đọc nội dung dưới đây của tôi để tìm hiểu về các định nghĩa và tác dụng của  SEO OnPage.

seo offpage la gì ?

    seo onpage :hiểu một cách đơn giản là  quá trình tối ưu hóa hình thức, nội dung và cấu trúc các trang trong website  sao cho chi tiết và cụ thể hơn nhằm giúp trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm.

  Những công việc chính trong  seo onpage

  Thiết kế một website đầy đủ :     với các thẻ Title, Meta Description, Meta Keywords, Thẻ Alt/ Alternative, các thẻ H1, H2, H3 .

   Tối ưu các thẻ meta:

  • Meta title :cần viết ngắn gọn nhưng phải thể hiện đúng giá trị của nội dung bài viết(khoảng 60-70 ký tự) và phải có chứa Keyword chính.
  • Meta description : mô tả ngắn gọn và chi tiết nội dung tổng thể của bài viết, chuyên mục hay trang chủ (tối đa 156 ký tự và khoảng 140 là phù hợp)
  • Meta keys word : cung cấp các từ khóa liên quan của trang web cho Google bot, phân bổ các từ khóa chính và từ khóa phụ phù hợp

   Tối ưu thẻ alt : thẻ Alt có thể có dấu hoặc không dấu, nhìn chung nên sử dụng có dấu giúp bạn chuẩn  SEO (Google đánh tìm kiếm và xác định hình ảnh qua các thẻ này)

Tối ưu cc ( tìm và định dạng):  việc này giúp trang web vận hành trơn tru và tải nhanh hơn( ảnh hưởng lớn đến khách hàng tạo sự hứng thú đến với người tìm kiếm

Xây dựng liên kết nội bộ (interlink) : Xây dựng một Internal Link hiệu quả và chuẩn SEO

Phân bổ lại lượng keyword trên trang và bài viết:  Cân bằng các đại lượng từ khóa sao cho phù hợp với bài viết , trung bình là khoảng 3-5%.

  Bạn cần phải làm những gì ? 

  •  Tối ưu thẻ title và thẻ mata description
  •  Thiết kế một website đầy đủ
  •  Tối ưu thẻ heading
  • Tối ưu thẻ alt
  • Tối ưu interlink
  • Tối ưu nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *