6 phương pháp sử dụng internal link để cải thiện thứ hạng website

Hãy tưởng tượng, cấu trúc internal link website của bạn tương tự như mạng nhện, bạn sẽ mất ít nhất 10 lần click mới có thể hướng người dùng đến một bài viết mà bạn mới chỉ viết tuần trước. Việc điều hướng liên kết nội bộ không tốt có thể ảnh hưởng xấu đến […]

Continue Reading

Đánh dấu dữ liệu – Hướng dẫn chính thức từ Google

Như chúng ta đã biết, dữ liệu có cấu trúc là một trong những yếu tố ranking quan trọng trên site. Không chỉ giúp cho kết quả tìm kiếm được tối ưu thêm nhiều thông tin, dữ liệu có cấu trúc còn đem lại rất nhiều các lợi ích cho ranking của web. Hướng dẫn về kỹ thuật […]

Continue Reading