Title là gì? Cách tối ưu title cho mục đích SEO

Kiến thức SEO

Title hay Thẻ tiêu đề  trong SEO là một trong những yêu tố quan trọng bậc nhất mà bất cứ SEOer nào cũng phải biết trong quá trình tối ưu OnPage

Title là gì?

Title (hay còn gọi là mục tiêu đề) là phần nội dung miêu tả ngắn gọn và chính xác nhất nội dụng bên trong của trang. Bắt buộc phải có đối với các văn bản HTML/XHTML, luôn được đặt trong phần header. Cấu trúc code HTML của thẻ tiêu đề:
Lệnh code thẻ tiêu đề
Nó là một trong những yếu tố SEO quan trọng nhất trên trang Onpage và chỉ đứng sau nội dung mà thôi.

Vị trí xuất hiện của Title

1. Trình duyệt:

Nó xuất hiện ở phần trên cùng của trình duyệt và trên tab của trình duyệt

Thẻ tiêu đề xuất hiện trên đỉnh của trình duyệt

2. Trang kết quả tìm kiếm:

Nó cũng xuất hiện ở trang kết quả tìm kiếm

Thẻ tiêu đề hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm
Thẻ tiêu đề xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm
 

3. Các website khác:

Các website khác (đặc biệt là mạng xã hội) thưởng sử dụng thẻ tiêu đề của một trang web làm link anchor text trỏ đến trang đó.

Thẻ tiêu đề xuất hiện trên MXH làm link anchor text

Hướng dẫn tối ưu title

Dựa vào thẻ tiêu đề, người dùng cũng như các công cụ tìm kiếm dễ dàng biết được nội dung chính của website hay bài viết muốn hướng đến là gì mà không nhất thiết phải đọc nội dung bên trong. Chính vì điều này mà thẻ tiêu đề là một trong các yêu tố Onpage rất quan trọng cho mục đích SEO.

Các chú ý khi tối ưu thẻ tiêu đề để có kết quả thứ hạng cao

1. Trong tiêu đề có chứa từ khóa.

Tạo ra một thẻ tiêu đề có ý nghĩa và chứa từ khóa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *