google index là gì

Google index là gì? Cách thức hoạt động?

Kiến thức SEO

Goolge index là quá trình goolge thu thập thông tin website, lập chỉ mục và lưu trữ thông tin trang web vào cơ sở dữ liệu của Google. Nhằm trả kết quả khi người dùng tìm kiếm trên trang google.com.

 

Index là gì

Index là quá trình thu thập dữ liệu, thông tin… của một website thông qua các Bot tìm kiếm của Google.  khi các Bot tìm kiếm tìm thấy thông tin dữ liệu từ 1 website, sau đó lưu trữ về máy chủ của Google.  Máy chủ sẽ tự động đọc và phân tích nội dung của website đó , rồi sau đó sẽ só sánh với các nội dung của website khác trước khi đưa ra thứ hạng cho nội dung của website đó.

Trong đới sống hằng ngày Index được sử dụng rộng rãi như là : Danh sách nhân viên công ty, danh sach học sinh, danh sach người tham gia sự kiện hay một nhà sách , thư viện ,……Việc áp dụng đó có sẽ khiến mọi người tra cứu rễ ràng.

 

Google index là gì

 

Cách thức hoạt động của bot google

Google index là một tập hợp cơ sở dữ liệu khổng lồ được sắp xếp chỉ mục trên hệ thống máy chủ ứng dụng các phần mềm với thuật toán sắp xếp của Google (được ám chỉ là Googlebot, hay Spider). Google index còn được hiểu là quá trình Google sắp xếp dữ liệu website được thu thập (Crawl). Từ đó, sắp xếp thứ hạng website trả về kết quả khi người dùng tìm kiếm.

Các công cụ tìm kiếm hoạt động của dựa trên 3 bộ phận chính

  1. Robot (hay Spider) là phần mềm tự động tìm và đọc nội dung trên Internet.
  2. Index (đánh chỉ mục)là công đoạn phân loại, xếp hạnh nội dung ứng với mỗi từ khóa và lưa trữ nội dung đó trong cơ sở dữ liệu.
  3. Algorithms(thuật toán) là các thuật toán phân loại, sắp xếp nội dung như : Panda, Penguin, Zebra..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *