Key là gì? Phân loại keyword

Học SEO

Từ khóa (key) đóng một vai trò quan trọng trong công việc SEO website. Nó không chỉ có vai trò giúp cho công cụ tìm kiếm đánh giá được nội dung chính mà website mà còn giúp người dùng có thể tìm thấy website một cách dễ dàng hơn.

Xem thêm

Key-dong-vai-tro-quan-trong-trong-seo-website
Key đóng một vai trò quan trọng trong công việc SEO website

1. KEYWORD LÀ GÌ? 

Keyword là một thuật ngữ trong ngành SEO có nghĩa là từ khóa tìm kiếm, dùng để mô tả tất cả các từ, cụm từ hay thậm chí là ký tự mà người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm của Google để tìm kiếm một vấn đề hay một nội dung nào đó trên công cụ Search Engine.

2. PHÂN LOẠI KEYWORD

Tu-khoa-duoc-phan-loai-theo-tinh-chat
Từ khóa được phân loại theo tính chất

Có 2 phương pháp để phân loại keyword: theo số lượng từ và theo tính chất

  • Phân loại keyword theo số lượng từ: 

Từ khóa ngắn –  Short Keyword: Có độ dài từ 1-3 ký tự.

Từ khóa dài – Long tail Keyword: Thường có độ dài lớn hơn hoặc chỉ bằng 3 ký tự.

  • Phân loại keyword theo tính chất:

Từ khóa chính – Main Keyword: Thường là một từ khóa ngắn (Short Keyword) hoặc ngắn hơn từ khóa phụ, những từ khóa này thể hiện được tổng quát nhất của trang tìm kiếm, bao gồm nội dung của những từ khóa phụ. Thông thường, từ khóa chính của một trang đều là những từ khóa có độ liên quan mật thiết xuất hiện (keyword destiny) lớn nhất xuất hiện trên trang đó.

Từ khóa phụ Sub Keyword: Thường là những từ khóa dài hơn so với từ khóa chính, thể hiện nội dung của những ý nhỏ có trong trang, hay còn được gọi là mở rộng từ khóa chính.

Trên đây là những kiến thức phổ biến về từ khóa , để biết thêm các kiến ​​thức về Digital Marketing, các bạn có thể truy cập vào địa chỉ tại  http://daotaoseothuchanh.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *